Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015


Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

BX 60 lit


BX 120 và 240 lit


TM 50 lit


Mã sản phẩm : TP- 50  ----
Kích thước : Rộng * cao* đáy : 42*51*31---
Chất liệu : Nhựa PP

//// Hướng dân sử dụng : Khi bỏ các vật vào thùng , dùng chính vật đó đặt vào mỏ nắp để nâng nắp lên rồi bỏ vào thùng , nắp sẽ tự đóng lại,

ĐC 15 lit


       KT: Cao * Đáy * Nắp : 35.2 cm * 26.5 cm* 29 cm
  Chất liệu : nhựa PP

ĐC 20 lit


XT 22lit


Mã sản phẩm : XT- 22 ---
Kích thước : Rộng , cao, đáy : 32,5*36*25 ---
Chất liệu : nhựa PP

XT 10 litMã sản phẩm : XT-10    - Kích thước : rộng , cao , đáy : 26*25*19,5                     Chất liêu nhựa PP
             nhãn hiệu : ĐỨC AN.

XT 5 lit


Mã sản phẩm : XT-05 --
Kích thước : Rộng , cao, đáy : 21.5*19*17
---- Chất liệu: Nhựa PP

SN 22lit


SN 10 lit


SN 5 lít
SN 1.5 lít và SN 2.0 lítLoại 1.5 lít :
 Ký hiệu : SN 1.5

                                                                                                                      - Kích thước : 9.5*9.5* 19.5

                                                                                                                     - Chất liệu : nhựa PP

- Nhãn hiệu : ĐỨC AN

Loại 2.0 lít
                                                                                                                      - Kích thước : 10.*10.* 22

                                                                                                                     - Chất liệu : nhựa PP
Nhãn hiệu : ĐỨC AN

- Hướng dấn sử dụng : Chỉ dùng đựng các vật  sắc nhọn , không đựng các vật khác , không đựng quá vạch đã ghi trên hộp
- Khuyến cáo :- Không đựng các vất sắc nhọn đang nóng trên 100 độ C
 ,

 

Subscribe to our Newsletter

Liên hệ với chúng tôi

Hotline:0934544689 Tel: 043 9410858

Our Team Memebers