Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Hướng dẫn lắp nắp xô 14 lít

Khi lắp nắp chú ý dùng 2 cườm tay đè xuống rồi dùng ba ngón trỏ , giữa , áp út cùng ấn vào thành miệng  xô cho xô vào dần , chú ý : không để nắp xê dịch khi lắp

 

Subscribe to our Newsletter

Liên hệ với chúng tôi

Hotline:0934544689 Tel: 043 9410858

Our Team Memebers