Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Hộp an toàn có tách kim tiêm


ĐÃ RẤT NHIỀU TRƯỜNG HỢP KIM XUYÊN QUA THÀNH HỘP , GÂY TAI NẠN VÀ PHƠI NHIỄM  NHÂN VIÊN Y TẾ , SẢN PHẨM NÀY RA ĐỜI CHẤM DỨT HOÀN TOÀN CÁC TAI NẠN ĐÓ

 

Subscribe to our Newsletter

Liên hệ với chúng tôi

Hotline:0934544689 Tel: 043 9410858

Our Team Memebers